Algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

Iedereen van 18 jaar of ouder die is uitgenodigd om deel te nemen via een van onze mediakanalen of door ons via e-mail kan deelnemen.

Elke persoon mag slechts één keer deelnemen. Deelname per geautomatiseerde aanmeldlijst is uitgesloten.

Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk als u akkoord gaat met de voorschriften voor gegevensbescherming. Toestemming wordt gevraagd wanneer het adres voor de competitie wordt ingevuld.

De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht en we behouden ons het recht voor de namen van de winnaars en hun woonplaats bekend te maken in de gedrukte of onlinemedia waarin de enquête en de wedstrijd zijn aangekondigd.

Juridisch voorwaarden: contante betaling en ruilen is uitgesloten.

De vermelde deadline op de startpagina van onze enquête van deze verkiezingsaankondiging is van toepassing.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart namens MotoPlus, Lireweg 1, 7051 HW Varsseveld, The Netherlands