Verklaring gegevensbescherming

We willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We voeren lezersonderzoeken uit om ons aanbod van informatie in onze media te verbeteren en om statistisch en anoniem geëvalueerde gegevens beschikbaar te maken voor de industrie voor het analyseren van marktvragen ontwikkeling van haar producten. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens op grond van de gegevensbeschermingswetgeving wordt verstrekt door artikel 6 I lin. F) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].

We hebben Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart opdracht gegeven met het uitvoeren van dit onderzoek.

Om de deelnemers een stimulans te geven om de vragenlijsten in te vullen, sluiten we deze enquête af met een prijsvraag, waarin u aantrekkelijke prijzen kunt winnen. Deelname aan de wedstrijd en deelname aan het lezersonderzoek zijn in elk geval vrijwillig en de betreffende informatie wordt afzonderlijk opgeslagen.

Uw naam, adres en e-mailadres moeten worden opgeslagen om de wedstrijd uit te voeren.

Om de meningen van onze lezers op de best mogelijke manier worden gepresenteerd, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen aan elke enquête. We slaan uw IP-adres op om de naleving van de deelnamevoorwaarden willekeurig te controleren. Uw IP-adres maakt het mogelijk om statistische evaluaties uit te voeren met betrekking tot het aantal deelnemers aan individuele gebieden. Met deze kennis kunnen we beter inspelen op gebied specifieke behoeften in toekomstige enquêtes.

Om gebruikersvriendelijkheid en de technische kwaliteit van onze aanbiedingen in toekomstige enquêtes te verbeteren, slaan we ook informatie op over het apparaat waarmee u deelneemt aan de enquête.

Uw IP-adres wordt verwijderd nadat de onderzoeksgegevens zijn geëvalueerd en de wedstrijddeadline is verstreken.

We gebruiken cookies tijdens het elektronische voltooiingsproces om u in staat te stellen vragen te blijven beantwoorden op het punt waar u de enquête hebt onderbroken in het geval van onderbrekingen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw internetbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar ze kunnen ook worden geconfigureerd om cookies te weigeren.

We gebruiken ook externe dienstverleners (artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU [GDPR]) die uw gegevens namens ons en in overeenstemming met onze precieze instructies verwerken. Onze serviceproviders zijn verplicht om het gegevensgeheim te behouden en hebben door middel van uitdrukkelijke garantie van hun technische en organisatorische maatregelen ervoor gezorgd dat uw gegevens met voldoende beveiliging worden opgeslagen en verwerkt.

In het geval van online-vermeldingen bewaren we ook uw e-mailadres naast de wedstrijd, zodat we in de toekomst via e-mail contact met u kunnen opnemen als het gaat om soortgelijke of thematisch vergelijkbare enquêtes. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het opslaan van uw e-mailadres voor dit doel of verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Er zijn geen verdere kosten behalve de respectievelijke basistarieven die uw provider nodig heeft voor overdracht. Er is geen speciaal formulier nodig om ons hiervan op de hoogte te stellen redactie@motoplus.nl
We zullen de verwijdering van uw gegevens bevestigen.

In het geval van gesponsorde prijzen, behouden wij ons het recht voor om uw adresgegevens bekend te maken aan de sponsor voor directe prijsuitreiking (artikel 6 I lin.c) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming [GDPR]).

In alle overige opzichten slaan we uw adresgegevens op om, indien van toepassing, promotie-aanbiedingen te verzenden.

We kunnen ook externe dienstverleners hiertoe opdracht geven (artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU [AVG]).

U kunt bezwaar maken tegen de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw toestemming voor het ontvangen van e-mails op elk gewenst moment intrekken:

 

via e-mail op: redactie@motoplus.nl

 

per post op:

MotoPlus, Lireweg 1 7051 HW Varsseveld

 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:

MotoPlus, Lireweg 1 7051 HW Varsseveld

 

U hebt het recht om informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen en u kunt ook een kopie hiervan opvragen. U kunt ook verzoeken om de verwijdering, rectificatie of, in bepaalde gevallen, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Verantwoordelijk in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU [AVG]:

MotoPlus, Lireweg 1 7051 HW Varsseveld